GIỚI THIỆU

Chào mừng quý Khách hàng đến với Website Legal Thịnh Vượng. Legal Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) được xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý các thủ tục hành chính, hợp đồng, giao dịch mua bán, sáp nhập từ doanh nghiệp đến cá nhân.


Chính sách bảo mật này được xây dựng để giúp Khách hàng hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu mà Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân về Khách hàng, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.


Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên chúng tôi cam kết sẽ thông báo chi tiết trên Website của chúng tôi hoặc gửi thông báo bằng những phương thức thích hợp khác đến Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP

2.1. Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn đến Khách hàng. Các loại thông tin được thu thập gồm:

 

– Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu chính xác về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các dữ liệu cá nhân có thể được thu thập bao gồm:

 

+ Họ tên;

+ Địa chỉ email;

+ Ngày tháng năm sinh;

+ Địa chỉ liên lạc;

+ Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

+ Số điện thoại;

+ Giới tính;

+ Thông tin về tổ chức như: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ kinh doanh, thông tin người đại diện theo pháp luật;

+ Thông tin về vị trí của Khách hàng;

+ Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết Khách hàng, xác minh thông tin hoặc phòng chống gian lận của Chúng tôi.

+ Thông tin về thân nhân và tài sản;

 

– Thông tin sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức Khách hàng sử dụng dịch vụ trên Website bao gồm thời gian truy cập, các mục và dữ liệu được tìm kiếm, bao gồm số lần và ngày truy cập và các số liệu thống kê tương tự khác.

 

– Thông tin bổ sung chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân do cơ quan chức năng cấp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện,..) hoặc nếu chúng tôi tin rằng Khách hàng đang vi phạm Chính sách bảo mật.

 

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tính pháp lý của thông tin do Khách hàng cung cấp. Đồng thời Chúng tôi cũng có quyền từ chối giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy các thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp là không chính xác.

 

2.2. Các trường hợp thu thập dữ liệu cá nhân

 

– Khi Khách hàng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc Website Legal Thịnh Vượng;

 

– Khi Khách hàng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

 

– Khi Khách hàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Khách hàng với Chúng tôi, hoặc khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;

 

– Khi Khách hàng tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

 

– Khi Khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Chúng tôi;

 

– Khi Khách hàng đăng ký tham gia một chương trình, sự kiện hoặc khi Khách hàng gửi dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho Chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

 

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể bị thu thập.

 

2.3. Mục đích và phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân

 

a. Mục đích thu thập thông tin

 

– Dùng để trả lời các nhu cầu hoặc thắc mắc của Khách hàng, giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

 

– Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ của Chúng tôi đến Khách hàng.

 

– Để giúp Chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

 

– Gia tăng khả năng đáp ứng của Chúng tôi về phương diện các dịch vụ cung cấp, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

 

– Cung cấp thêm cho Khách hàng các thông tin hữu ích liên quan đến các quy định, chính sách, thủ tục pháp lý,… và các tin tức pháp lý khác mà Chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp với Khách hàng.

 

Trong trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng chúng tôi dùng cho những mục đích khác của không ghi ở trên, Chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng trên Website.

 

b. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Thông tin của Khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Chúng tôi, cũng như cung cấp cho các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin Chúng tôi tập hợp được nhằm (i) thông báo đến Khách hàng những dịch vụ khác mà chúng tôi đã, đang hoặc có dự định cung cấp trong tương lai để biết ý kiến của Khách hàng về những dịch vụ hiện tại hoặc những dịch vụ mới trong tương lai, (ii) gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Chúng tôi, bên cạnh việc ngăn ngừa các các hoạt động giả mạo thông tin Khách hàng.

 

Chúng tôi có thể chuyển các thông tin của Khách hàng đến bộ phận dịch vụ Khách hàng để nghiên cứu và phân tích với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp. Legal Thịnh Vượng bao gồm cả các thành viên của Chúng tôi trên cơ sở có sự cho phép của Chúng tôi có thể liên lạc với Khách hàng thông qua thư, email, hoặc điện thoại để xin ý kiến phản hồi hoặc nhận xét của Khách hàng về dịch vụ của Chúng tôi, chăm sóc Khách hàng, nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách hàng, liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

 

2.4. Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân

 

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng là một nghĩa vụ quan trọng. Điều này có nghĩa và bao gồm Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi một cách an toàn, nguyên vẹn, chính xác trong quá trình sử dụng dịch vụ được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Đồng thời Chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để bên thứ ba trong trường hợp được phép biết thông tin cũng sẽ có các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các thông tin mà Chúng tôi cung cấp cho họ. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ không bán, sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng với mục đích thương mại đối với bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời không chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp có yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Trong trường hợp nếu thông tin Khách hàng đăng tải không chính xác, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Chúng tôi có quyền huỷ toàn bộ những thông tin đó.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi không cung cấp thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng (ví dụ: Cung cấp các thông tin cần thiết cho Khách hàng hoặc Đối tác, bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng đó (nếu có).…) hoặc các trường hợp sau:

 

– Nghiên cứu thị trường và báo cáo phân tích: Chúng tôi có thể dùng thông tin Khách hàng để thống kê nghiên cứu thị trường, tổng hợp phân tích thông tin chung của Khách hàng như (độ tuổi, vị trí địa lý). Trong trường hợp việc khảo sát cần khảo sát, thăm dò ý kiến của Khách hàng thì ý kiến đó sẽ được bảo mật không cung cấp cho bên thứ ba nào khác.

 

– Trao đổi thông tin Khách hàng đối với bên thứ ba có ký kết thỏa thuận, liên kết chăm sóc Khách hàng như: Đơn vị chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi, đơn vị liên kết, đại lý của Chúng tôi hoặc đơn vị kinh doanh khác mà Chúng tôi có dự định mua bán và sáp nhập. Tuy nhiên, Chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin của Khách hàng.

 

Ngoài các trường hợp nêu trên, Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng đó.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý của Chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng bảo mật lại thông tin và chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

 

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Khách hàng là 07 ngày làm việc. Đối với những vụ việc có yếu tố phức tạp thời gian xử lý có thể gia hạn thêm nhưng không quá 07 ngày làm việc.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP, LƯU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mọi thắc mắc, yêu cầu về dữ liệu cá nhân bao gồm cả việc sửa đổi hoặc yêu cầu hủy bỏ thông tin đã cung cấp có thể liên hệ qua:

 

Email: thinhvuong.legal@gmail.com                                        Số điện thoại: 0964141353

 

Địa chỉ: Số 211 đường số 5, khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

CHẤP THUẬN

Bằng cách gửi thông tin của mình, Khách hàng đã xác nhận đồng ý về chính sách bảo mật của Chúng tôi

Đăng ký nhận tin

Bạn sẽ là người nhận tin tức đầu tên

Chính sách

Tiện ích

advanced divider
advanced divider
advanced divider

M&A, nhượng quyền, hợp tác